”Polisen går vilse när det gäller lagen och kunskapen om MC-klubbar”

Peter Schjerva, generalsekreterare för riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige, kommenterar här artikeln "HA-medlemmen om välgörenhetsbråket" i en replik.

delningar

FFR-Polisen går ”vilse i pannkakan” igen när det gäller lagen och kunskap om mc-klubbar!

Återutbilda polisen i lag, fakta och forskning!

En nyligen publicerad artikel ger återigen underlag för att ifrågasätta vad poliser på olika nivåer egentligen vet omkring både lag och specifika mc-klubbar! Återigen återupprepar Payback kravet på att återutbilda Sveriges poliskår i lag och rätt! Då inte minst höga polischefer som fortfarande tycks leva kvar i inställning att vi är polisen och vi gör vad vi vill! Och, så är ju inte lagen. Polisen har att arbeta under lagen, utefter lagstöd. Polisen har inte rätt att göra någonting som inte har direkt, uttryckt stöd i lagen!

Polisuttalanden i aktuell artikel

I artikeln i fokus som återigen handlar om Wishbone MC och Hells Angels MC:s gåva av mat till hemlösa så levererar lokala polischefen i Hässleholm, Pär Cederholm, en del synnerligen märkliga uttalanden som vi härunder ämnar bemöta.

Cederholm inleder i och för sig med att bekänna det faktum att ge mat åt hemlösa är behjärtansvärt. Bra, där! Cederholm vecklar dock därefter in sig i smutskastning och misstänkliggörande på väldigt låg nivå. Han pratar om huruvida gåvan kommer från kriminella och och om maten från början är betald av kriminella medel eller kommer från enskildas arbetsintäkter.

Cederholm pratar därefter om kontroller av festdeltagare såsom ett standardförfarande Nykterhet, konstellationer, om det finns individer nätverk och så vidare. Därefter fortsätter Cederholm med att uttala: Vi jobbar mot HA i ett nationellt perspektiv. Och vi jobbar i Hässleholm som överallt annars. Vi stör dem precis som vi stör dem överallt annars. Vi jobbar med nolltolerans mot kriminella gäng och gör särskilda insatser.

Maten är inköpt med lagligt förtjänade medel!

Mat som inköps till en fest finansieras självklart ur klubbkassor som i sin tur byggs upp huvudsakligen av medlemmarnas avgifter. Avgifter som kommer från legala arbetslöner!

Ingen klubb i Sverige är någonsin fälld för att vara en kriminell mc-klubb och all oberoende forskning som företagits visar direkt att ingen mc-klubb är en kriminell organisation! Forskning och fakta som Sveriges FFR-polis (fakta- och forskningsresistenta) har väldigt svårt att tillgodogöra sig och arbeta utefter! Återigen utbilda polisanställda i fakta och forskning! Summa summarum är maten finansierad av helt laga förtjänta pengar!

Standardförfarande vid kontroller??

Det finns inget lagstöd för någon form av standardförfarande eller standardkontroller av bikers eller festdeltagare. Kontroller får bara utföras under speciella omständigheter och fodrar förutom lagstöd ytterligare omständigheter som direkt ger stöd för att allvarlig brottslighet är å färde att utföras! Konkret information om att ett brott planeras och ska utföras på en plats vid ett givet tillfälle! Annars föreligger inga som helst lagliga förutsättningar att kontrollera personer ur bikermiljön! Råd: Läs på europadomstolens dom i målnummer: 4158/05 En dom som Polismyndigheten såväl som Sverige som nation är förbunden att följa!!

Störa-och-förstöra-taktiken är inte laglig! Svårt?

När det gäller Polisens störa-och-förstöra-taktik gentemot mc-klubbar har Rättssektionens Chef i Skåne, klart och tydligt uttalat följande: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC- gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

Beskedet är tydligt och klart och kan inte missförstås!: Polisen saknar lagstöd för att utföra kontroller och liknande insatser utefter en störa-och-förstöra-taktik mot mc-klubbarna. Cederholm sitter således och erkänner systematisk och organiserad brottslighet utförd i polisiär regi när han säger: Vi stör dem precis som vi stör dem överallt annars.

Payback rekommenderar omgående, såväl lokala polischefen Pär Cederholm som resten av Sveriges Polisanställda att kontakta Chefen för Skånepolisens rättssektion, Ann-Charlotte Anevski för en uppdatering över vad som gäller för polisens verksamhet gentemot mc-klubbar!

Medlemsfråga???

Rapporterande tidning avslutar därefter reportaget med att ringa upp en påstådd ”HA-medlem” omkring reaktionerna efter matgåvan till de hemlösa samt publicera ett kort av ”medlemmen”.

När Hells Angels MC etablerade sin Hessleholmsavdelning gick polis och media i samarbete ut med flera lokala såväl som nationella artiklar och pekade ut en lokalt, anrik och etablerad mc-klubbs lokaler såsom Hells Angels nya klubbhus. Detta visade sig självklart vara helt fel då etableringen skedde i egna lokaler på helt annan plats vilket Polisen inte hade den blekaste aning om!

Att nu en tidning, säkerligen utefter polisens uppgiftslämning, ringer upp en person som ska intervjuas i egenskap av medlem i Hells Angels gör tidning och polisen sig återigen till direkt åtlöje! Personen som tillfrågats är vare sig medlem, prospect eller hangaround i klubben!

Att inte polisen efter 27 års totalbevakning av bikerklubbarna i Sverige ens har kunskap om vilka som är medlemmar eller ej påvisar direkt det enorma resursslöseriet bevakningen av mc-klubbar utgör. Inte ens det enkla faktum att personen ifråga bär en supporttröja på publicerad bild får varningsklockor att ringa… Polisen har på 27 år inte förstått det enkla faktum att en medlem i en klubb aldrig går med supporttröjor för samma klubb. Medlemmar går med medlemströjor där ordet support aldrig förekommer! Supportrar går med supporttröjor! Svårt? Ja, tydligen väldigt!!

Peter Schjerva, generalsekreterare för riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.