Varför säger alla att elen kommer bli dyr i vinter?

Kommer elpriserna att stiga i vinter igen? Enligt många experter så talar mycket för att elpriserna kommer vara väldigt höga även denna vinter. Två av de stora elbolagen Vattenfall och EON har uttryckt sin oro om saken och båda förutspår att priserna kommer fortsatt vara höga under kommande vinter. Men varför tror alla detta?

I korthet beror dessa prishöjningar på tre olika faktorer: 1) ett sammankopplat europeiskt elsystem som inte fungerar,  2)hög efterfrågan på fossila bränslen och 3) det rådande världsläget. Allt detta har gjort så att utbudet blivit mindre än efterfrågan och på så sätt har elpriset skjutit i höjden.

Är det troligt att elpriset kommer att vara högt även i vinter?

Det finns ingen som kan se in i framtiden och med 100% säkerhet kan säga att priserna kommer att stiga i vinter. Med tanke på den rådande situationen och de faktorer som spelar in är det dock mycket troligt att priserna kommer att stiga.

Om man kollar hur det ser ut här i Sverige nu efter att flera kärnkraftkraftverk lagts ner, har vi en bristande förmåga att producera så pass mycket energi som vi behöver för att vara självförsörjande.

Så om du har möjlighet kan det vara en bra idé att försöka skaffa dig ett fast elavtal där du binder upp priset under en viss tid så du kan köpa billig el. På så sätt kan du vara säker på att du inte blir överraskad av plötsliga prishöjningar.

Hur kommer detta att påverka konsumenter och företag?

De stigande elpriserna kommer att få olika konsekvenser för konsumenter och företag. Hushållen kan förvänta sig att deras elräkningar ökar i vinter, medan företagen kan få ökade produktionskostnader.

Hittills i år har vi sett en hel del mediebevakning om de höga elpriserna och många har oroat sig för hur de ska klara sig i vinter. Som sagt är det inte bara hushållen som drabbas utan även företagen känner av pressen. På lång sikt kan detta leda till att arbetstillfällen går förlorade och att företag lämnar landet.

Vad kan man göra för att förbereda sig för dessa prishöjningar?

Det finns inget universellt svar på den här frågan dock finns det några saker du kan göra för att försöka skydda dig mot prisökningarna. En sak du kan göra är att byta till ett fast elavtal. Det innebär att du kommer överens med ditt elbolag om ett fast pris för en viss tidsperiod vilket gör att du påverkas inte av plötsliga prisökningar.

Ett annat alternativ är att försöka förbruka mindre el, till exempel genom att sänka värmen i ditt hem och att börja använda energismarta lampor. Detta kommer att bidra till att en minskad elräkning, oavsett priset per kilowattimme.

Att komma ihåg att koppla ur kontakter och släcka lampor när du inte använder dem är ett annat sätt att spara el och pengar på. Om du har ett företag är det en bra idé att undersöka alternativa energikällor t.ex. solenergi. Detta kan vara en dyrare investering i början, men i längden kommer du att spara pengar. Alternativa energikällor är även ett bra tips för hushåll.