Vad påverkar egentligen elpriset?

Det är ingen hemlighet att elpriset förändras över tid. Men vilka faktorer bidrar till dessa förändringar och går det som konsument att kunna förutspå när det kommer vara billigt och när det kommer vara dyrt?

Faktum är att det finns flera olika faktorer som påverkar elpriset, och många gånger är dessa faktorer sammanhängande. I den här artikeln idag kommer vi att gå igenom några av de vanligaste faktorerna som påverkar elpriset.

Du kan välja mellan fast eller rörligt elavtal

Innan vi tittar närmare på de olika faktorer som påverkar elpriset så är det viktigt att du förstå att det finns två olika typer av elavtal – fasta elavtal eller rörliga elavtal. Hur mycket du kommer att behöva betala för din el du förbrukar kan nämligen variera beroende på vilket typ av elavtal du har.

I ett fast elavtal går du med på att betala ett visst pris per kilowattimme (kWh) el som du använder under avtalstiden. Detta pris kommer inte att ändras, oavsett hur mycket elpriserna fluktuerar på marknaden.

I ett rörligt elavtal har du däremot inget fast pris per kWh. Istället varierar priset du betalar för elen i takt med att marknadspriserna förändras. Det innebär att din elräkning kan stiga eller sjunka beroende på hur marknaden utvecklas.

Vilken avtalstyp bör man välja?

Vilken typ av elavtal du väljer påverkar hur mycket du betalar för el på lång sikt.

Om du väljer ett fast elavtal får du stabilitet och du vet då även hur mycket du måste budgetera för din elräkning varje månad. Detta är såklart jättebra om priserna stiger eftersom du ligger kvar på ett lägre pris – men om det omvända sker, dvs att priserna sjunker under ditt avtalade pris, så är det naturligtvis inte lika kul. 

Är det så att du väljer ett rörligt elavtal har du möjlighet att spara pengar om marknadspriserna är förmånliga, men du tar också risken att priserna kan stiga vilket i sin tur gör att din elräkning blir dyrare.

Idag är det lättare än någonsin att hitta ett billigt elavtal tack vare alla de jämförelsesajter som finns på nätet. Dessa webbplatser gör det enkelt för dig att jämföra olika erbjudanden från en rad olika elbolag i ditt område så att du kan välja det alternativ som passar dig bäst.

Elpriset påverkas av utbud och efterfrågan

En av de viktigaste faktorerna som påverkar elpriset är principen om tillgång och efterfrågan. När konsumenterna efterfrågar mer el än vad kraftverken producerar stiger priset på el. När det å andra sidan produceras mer el än vad som efterfrågas så tenderar elpriset att sjunka.

Förhållandet mellan utbud och efterfrågan kan påverkas av ett antal faktorer, som t.ex. vädret, den ekonomiska aktiviteten och till och med politiska händelser. Om det till exempel blir en värmebölja och luftkonditioneringsapparater sätts igång i hela landet kan den ökade efterfrågan på el leda till att priserna stiger. Alternativt, om det blir en ekonomisk nedgång och fabrikerna minskar sin produktion så kan detta leda till att elpriserna sjunker.

Politiska händelser påverkar mycket

Som vi nämnde tidigare kan politiska händelser också ha en stor inverkan på elpriset. Om ett land till exempel beslutar att införa sanktioner mot ett annat land kan detta leda till en minskad efterfrågan på el från det land som är föremål för sanktioner. Detta skulle i sin tur leda till ett prisfall.

På samma sätt kan en konflikt som till exempel ett krig också påverka elpriset i allra högsta grad. Här i Europa produceras en stor del av vår energi med hjälp av naturgas. Om det då skulle uppstå ett problem med någon av de största länderna som är i kontroll över dessa gasledningarna som försörjer Europa kan det leda till brist på naturgas och därmed stigande priser.

Vi har sett detta nyligen, när konflikten mellan Ryssland och Ukraina ledde till att den viktigaste gasledningen som försörjer Europa blockerades. Detta har i sin tur bidragit till en minskning av gasimporten och en ökning av elpriserna här i Europa.