Laddar

Vattnet allt brunare: ”Oroväckande miljöstörningar”

"Hanöbukten och omkringliggande vatten är drabbade av betydande och oroväckande miljöstörningar som i varierande grad kan kopplas till mänskliga aktiviteter", skriver Havsmiljöinstitutet i en ny rapport.

delningar

Havsmiljöinstitutet har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten med utgångspunkt i dokumenterade observationer i Hanöbukten gjort en omfattande genomgång av den vetenskapliga litteraturen. Resultatet har blivit rapporten Hanöbukten – en väckarklocka där många av de problem man ser i vattendragen redovisas.

Bland annat handlar det om vad man kallar ”brunifiering”.

Denna beror på att mer organiskt material och järn läcker från mark till vatten och färgar det brunt. I Sverige är den ökande brunifieringen som allra tydligast i Helge å och Lyckebyån, vilka båda mynnar i Hanöbukten. Studien visar övertygande belägg för att såväl intensifierat skogsbruk som minskad svaveldeposition är bidragande orsaker. Det organiska materialet kommer så småningom ut i havet där ekosystemens näringskedjor riskerar att förändras.

Rapporten beskriver även att de torskar som finns i Östersjön är många men samtidigt små och magra.

”Hanöbukten och omkringliggande vatten är drabbade av betydande och oroväckande miljöstörningar som i varierande grad kan kopplas till mänskliga aktiviteter, såväl på land som till havs. De störda ekologiska processerna är inte unika, utan präglar stora delar av egentliga Östersjön, men det gör inte att de kan avfärdas som oväsentliga”, skriver Havsmiljöinstitutet i ett pressmeddelande.