Laddar

Värnplikten återinförs i Sverige

Sedan 2010 har värnplikten i Sverige legat vilande, men inte längre. I dag röstar regeringen igenom beslutet att återaktivera värnplikten.

delningar

Efter att ha haft en vilande värnplikt sedan 2010 kommer nu regeringen besluta att återaktivera den, enligt SVT Nyheter.

Den frivilliga rekryteringen till försvarsmakten har inte gett tillräckligt många intresserade och det säkerhetspolitiska läget runtom Sverige har försämrats, vilket är två anledningar till att värnplikten återinförs.

– Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till SVT Nyheter.

Män och kvinnor födda 1999 och 2000 påverkas i år av den återinförda värnplikten och de kommer att få information om vad beslutet betyder för dem.

– Intresse, motivation och vilja är en grundbit i rekryteringen och jag tror att det kommer att vara väldigt avgörande, säger Peter Hultqvist.

För Försvarsmakten innebär regeringsbeslutet att de ska ha minst 4 000 personer per år som genomför grundutbildningen med värnplikt under 2018 och 2019. Om världsläget försämras kan det siffran komma att höjas.

– Är det så att man ska höja andelen så krävs ekonomiska tillskott. Att gå upp med 1.000 soldater kommer att kosta 600 miljoner kronor som det ser ut nu, säger Peter Hultqvist.

Både frivilliga och de som är uttagna med plikt kommer att kallas till mönstring, totalt runt 13 000 personer. Av dem kommer cirka 4 000  gå vidare från mönstringen för att utföra den militära grundutbildningen med värnplikt.

Från och med 1 juli 2017 börjar skyldigheten att genomgå mönstring. Skyldigheten att genomföra grundutbildningen med värnplikt börjar nästa år, 1 januari 2018.

Relaterade artiklar