Laddar

Vänsterpartiet vill höja skatten med en krona

I Rådhuset hölls kommunfullmäktige på tisdagen. - Foto: Arkiv

Politikerna har tagit beslut om nästa års skatt för Kristianstadsborna.

2 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

På kommunfullmäktige under tisdagen togs inte bara det avgörande beslutet att Alliansen (M+L+C+KD) ska styra över Kristianstad de kommande fyra åren. Där togs även beslutet om kommunalskatten för året 2019. Endast ett parti var för en höjning från dagens nivå.

– Från vänsterpartiets sida vill vi fullfölja det vi har sagt i flera år. Kommunens ekonomi är för liten och det vi behöver mer resurser för att fullfölja det vi vill. Det vill säga att se att skolan fungerar, för att personalen i äldreomsorgen får vettiga arbetsförhållanden, sade Mikael Persson (V).

Vänsterpartiet vill att skatten ska höjas med en krona. För den med en månadsinkomst på 25 000 kronor skulle det innebära en ökad skatt på cirka 3 000 kronor per år.

Beslutet blev att besluta att inte göra någon skattehöjning. Politikerna gick dock på kommunstyrelsens förslag att låta skatten ligga oförändrad på 21,46 kronor per intjänad hundralapp. Det är den fjärde högsta nivån bland Skånes kommuner.

Jämfört med början av 2000-talet har kommunalskatten i Kristianstad endast höjts med 35 öre. Det är den kommun i nordöstra Skåne som har haft lägst ökning av inkomstskatten de senaste 15 åren.

Relaterade artiklar