Laddar

Vägen stängs av – djuren ska skyddas

Djuren ska skyddas från att bli överkörda. Nu stängs vägen av i sex veckor.

delningar

Trafikverket kommer snart att dra igång ett projekt med att sätta upp viltstängsel intill väg E22 i höjd med Gualöv. För att kunna göra det till verklighet kommer väg 1670 (Östra Ljungbyvägen) att stängas av under E22:an från och med tisdag den 3 april.

Det innebär att den som vill köra mellan Gualöv och Trolle Ljungby, med passage under motorvägen, kommer att få köra en omväg i sex veckors tid. Inte förrän den 15 maj öppnas vägporten igen.

Viltstängslet längs med E22:an ska sättas upp så att djuren får en säkrare passage när de rör sig över skog och andra marker. Vägporten ska samtidigt anpassas så att djuren kan passera enklare.

– Våra åtgärder har en stor påverkan på den biologiska mångfalden i hela landet. Varenda liten insats bidrar. Det blir en win-win-situation för djuren och oss själva, säger Anders Sjölund, senior sakkunnig på Trafikverket.

I området kring Gualöv rör sig mycket hjortdjur. De har ett behov att förflytta sig mellan vinter- och sommarbeten och mellan områden för näringssök, nattvila och fortplantning. Vattendrag, höjdryggar eller skogsbryn är platser i djurens närmiljö dit de ofta söker sig. För djurens bästa måste trafiksäkerheten förbättras.

–  Enbart viltstängsel räcker inte, stora djur behöver passagemöjligheter också. I våra riktlinjer finns att vi ska beakta viltfrågan i varje projekt så det är helt naturligt för oss på Trafikverket att ta tillfället i akt att göra det bättre för djuren, säger Anders Sjölund.

Trafiken kommer från och med den 3 april till den 15 maj att ledas om med orange skyltar som vägvisning.

 

Relaterade artiklar