Laddar

Uppmaningen till svenskarna: Skrota alla gamla bilar

Därför vill myndigheterna att du skrotar din gamla bil och köper en ny.

delningar

Utsläppen från vägtrafik minskar alldeles för långsamt. Det skriver Transportstyrelsen och Trafikverket i ett pressmeddelande.

Förra året minskade utsläppen med upp till två procent. Men för att nå klimatmålet 2030 måste utsläppen istället minska med hela åtta procent varje år.

För att kunna nå målen menar Transportstyrelsen och Trafikverket att bland annat gamla och bränsletörstiga fordon måste användas mindre eller skrotas – istället ska de ersättas av nya bränslesnåla fordon.

– Vi behöver alla göra mycket mer för att minska utsläppen snabbare, inte minst vid nybilsköpen, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Enligt Transportstyrelsen och Trafikverket var samtidigt skillnaden mellan nya bilar från 2016 och 2017 ändå knappt märkbar.

Generellt släppte nya bilar nästan ut samma mängd koldioxid 2016 som 2017: 123 gram per kilometer. För att nå klimatmålet behöver koldioxidutsläppen komma ner till 95 gram per kilometer till 2021, för att sedan minska ytterligare, enligt myndigheterna.

– Förra året registrerades mer än 70 000 personbilar fler jämfört med 2014. Ökningen får naturligtvis påverkan på de totala utsläppen från vägtrafiken, säger Bo Magnusson, ställföreträdande direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

För att Sverige ska nå klimatmålet 2030 måste utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent.

Det innebär att det måste ske stora förändringar i samhället och transportsystemet. Städerna behöver byggas tätare och möjligheterna att resa med kollektivtrafik, cykel och gång behöver öka. Dessutom behöver andelen elektrifierade, tysta och utsläppsfria fordon öka, enligt myndigheterna.

Relaterade artiklar