Laddar

Ungdomar kan tvingas från lägenhet efter inspektion

Kristianstad. - Foto: Mostphotos

Myndigheterna har inspekterat ett privat vård- och omsorgsbolag i Kristianstad. De konstaterar att de bryter mot sitt tillstånd.

delningar

Ett privat vård- och omsorgsbolag bedriver ett stödboende i en by utanför Kristianstads tätort. Enligt hemsida hjälper de ungdomar som har hamnat i psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. De får även ta emot ensamkommande. Miljön beskrivs som hemtrevligt lugn med bemanning dygnet runt.

Nyligen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort ett besök. De konstaterar att bolaget bryter mot fler punkter i sitt tillstånd, något som de måste rätta till senast den 16 juli. Om det inte är genomfört det datumet kan IVO utfärda ett föreläggande om vite.

Det ena som kritiseras är att bolaget utöver sitt kollektivboende i byn också har två lägenheter i Kristianstad utan tillstånd. Där bor två av ungdomarna under helgerna. Anledning är att de inte bedöms vara redo för ett stödboende fullt ut. Vård- och omsorgsbolaget får dock inte ha någon verksamhet i de lägenheterna.

Det andra som kritiseras är att bolaget inte håller sig till sin målgrupp, det vill säga pojkar och unga män i åldern 16-20 år. När IVO gjorde en inspektion var en flicka inskriven på boendet. I en av lägenheterna bodde också en vuxen man.

Det ställs nu därför krav på att de upphör med verksamheten i de lokaler som inte finns tillstånd för. Det vill säga lägenheterna i Kristianstad. Dessutom måste de se till att hålla sig inom rätt målgrupp.

En del beröm får dock bolaget också efter inspektionen. De konstateras bland annat att bemanningen är tillräcklig. Tre personer arbetar på kollektivboendet med att ge stöd till ungdomarna från måndagar till fredagar. Fyra personer jobbar öppenvårdsinsatser och med de personer som bor i egna lägenheter.

Relaterade artiklar