Laddar

Tummen upp för vården i Skåne

Får höga betyg i undersökning.

7 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Hela nio av tio patienter har ett positivt helhetsintryck av den skånska sjukhusvården. Dessutom har Region Skåne förbättrat sina siffror för tillgänglighet inom öppenvård sedan senaste mätningen. Det framgår i den nationella patientenkäten för sjukvård. 

- Vi är på rätt väg men kan bli ännu bättre, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande. 

Nio av tio har ett positivt helhetsintryck efter att ha vårdats inom öppen eller sluten somatisk vård. Det gör att Region Skåne följer genomsnittet i Sverige eller ligger något högre än jämförbara landsting. Men Regionen ligger något under rikssnittet när det gäller delaktighet, involvering, respekt och bemötande. 

- Vi vet att patientens vårdupplevelse påverkas av hur samordnade kontakterna med vården är, vilket bemötande man får och om informationen är tillräcklig. Vi behöver bli betydligt bättre på hur vi informerar patienten i samband med besök eller inläggning och det är ett område som vi hela tiden arbetar med, säger Alf Jönsson.

Antalet tillfrågade patienter i undersökningen var 237 253, 30 797 av dem vårdades i Skåne. 

Relaterade artiklar