Laddar

Totalrenovering av centrum – här sätter de sista stenen

Sedan januari månad har centrala Kristianstad varit en byggarbetsplats. I dag sattes de sista stenarna.

delningar

Kristianstads centrum har genomgått en stor upprustning under det senaste åren. Tillgängligheten har ökat och gågatorna har snyggast till med förnyad stenläggning, nya träd och utsmyckning i samband med att vatten- och avloppsledningarna har behövts bytas.

Den 10 januari startade den sista etappen, då bland annat Västra Storgatan grävdes upp och nya rör lades ner. Nu är det gigantiska projektet färdigställt och det firades i dag med en ceremoni där de sista stenarna sattes på plats.

– Detta är den sista stora etappen av vattenledningsutbytet i stan. Vissa ledningar har varit från 1950-talet och var i behov av att bytas. Samtidigt med det har vi lagt markvärme i gatan, satt nya planteringar och gjort en uppdimensionerad dagvattenanläggning. Vi har varit fyra meter ner i backen. 710 meter gata av centrala Kristianstad har vi grävt upp och det har gått riktigt bra, sade Henrik Wester, kommunikatör på C4 Teknik.

I samband med invigningen bjöds allmänheten också in att sätta sin egen sten på Lilla Torg. Det var något som många passade på att göra och därmed bidra till en del av staden historia.

– Detta har varit ett projekt som vi diskuterat länge. Jag tycker att vi har lyckats bra. Vi har haft en stor förståelse från handlarna längs gatan, det är en fantastiskt personal som har gjort jobbet och Kristianstadsbor som haft överseende att gatan varit uppgrävt under en längre tid, sade Sven Nilsson (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Relaterade artiklar