Laddar

Togs felaktigt till anstalt – efter faxmiss

Högsta Domstolen hade beslutat att se över målet igen, och därför frigavs den dömde mannen från Kristianstadsanstalten. Men några månader senare blev han åter hämtad och transporterad till fängelset. Anledningen: HD:s beslut hade inte registrerats rätt.

delningar

Mannen släpptes från Kristianstadsanstalten i april i år sedan Högsta domstolen (HD) fattat beslut om att se över hans mål på nytt. Men i juli blev mannen felaktigt omhändertagen och åter tagen till anstalten. Anledningen till att det kunde ske var att Kriminalvården missat att lägga in HD:s beslut i sitt system. Det framgår av den incidentutredning som myndigheten har genomfört bland annat för att undvika att något liknande händer framöver.

HD:s beslut hade faxats till anstalten, men enligt incidentutredningen registrerades inte faxet på rätt sätt i Kriminalvårdens system.

Mannen omhändertogs av polis en kväll i mitten av juli och lämnades knappt två timmar senare i Kriminalvårdens regi. Kort efter överlämnandet försattes mannen på fri fot efter att faxmissen uppdagats. ”Klienten var således felaktigt frihetsberövad under transport till Kriminalvården”, konstaterar myndigheten i sin utredning.

Relaterade artiklar