Laddar

Sverige vidtar åtgärder för att stärka terrorberedskapen

Under kommande vecka kommer en internationell övning genomföras.

delningar

Under vecka 42 kommer svenska polisen i samarbete med insatsstyrkor från Norge, Finland, Danmark, Island, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Spanien genomföra en internationell terrorövning med marin inriktning.

Detta för att öka polisens förmåga att hantera pågående dödligt våld och terrorattentat.

Vi genomför återkommande gemensamma övningar där vi utbyter kunskap och metoder med andra länder, och tillämpar erfarenheterna inom den svenska polisens operativa verksamhet – det gör oss starkare, säger Stefan Hector, chef för Nationella operativa avdelningens operativa enhet.

Även Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket kommer delta i övningen från Sveriges sida.

Parallellt med den internationella övningen hålls även en nationell övning där polisen också tränar på att förebygga, förhindra, försvåra och hantera terror.

Relaterade artiklar