Laddar

Svärmor och svåger försökte döda man

En man blev utsatt för ett mordförsök av sin svärmor och svåger.

delningar

I mitten av augusti blev en man utsatt för ett mordförsök och hittades av förbipasserande längs en skogsväg mellan Broby och Sibbhult. Mannen menade att det var hans fru, svärmor och svåger som låg bakom mordförsöket.

Efter att fallet tagits upp i Kristianstads tingsrätt har svågern och svärmodern nu dömts för mordförsök, medan frun i sin tur dömts för grov misshandel.

Det gifta paret flyttade isär under hösten 2016 och i början av 2017 lämnade mannen in en ansökan om äktenskapsskillnad. Mannen har sedan en tid tillbaka haft ansträngda relationer till såväl fru som svåger och svärmor. I augusti beslutade sig så familjen för att lura ut maken i skogen och överfalla honom.

Åklagaren har uppgett att frun vid tre tidigare tillfällen försökt få ut maken till skogen, då hon sagt att hon haft problem med bilen. Den misstänksamma maken valde dock först i augusti att följa med – sedan frun sagt att de skulle titta på ett hus hon funderade på att köpa till sig själv och barnen.

På morgonen den 12 augusti begav sig så paret iväg för att titta på det påstådda huset, vilket maken aldrig såg en skymt av. Istället stannade de på en grusplan och när maken vände sig bort menar åklagaren att frun använt en elpistol mot maken. Samtidigt gömde sig svågern och svärmodern i skogen och strax därefter kom svågern ut – och började slå på mannen med stenar.

Mannen blev därefter slagen av alla tre, varpå svärmodern överlämnade en plastpåse till svågern. Med denna skulle mannen kvävas till döds men efter att påsen gått sönder menar åklagaren att svågern istället använt sig av händerna för att strypa ihjäl mannen. Först när en bil och en buss kom på vägen upphörde angreppet och de tre familjemedlemmarna lämnade platsen.

Medan svågern erkänt grov misshandel men nekar till mordförsök har såväl mannens fru som svärmor förnekat all inblandning i våldet. Med hjälp av bevisningen har dock tingsrätten slagit fast att samtliga tre var involverade i våldet mot mannen och att det inte råder något tvivel om att de befann sig på platsen.

Fynd som gjorts hos frun – däribland en oöppnad presenning, en större sten och en elpistol – ger stöd åt åklagarens påstående om att de planerat att utöva våld mot mannen. Under den tekniska bevisningen har man även funnit delar av påsen som använts samt en sten med mannens blod på. Den rättsmedicinska bevisningen har i sin tur visat på att skadorna mot mannens hals var livshotande.

Med tanke på relationen mellan parterna menar tingsrätten att det förefaller osannolikt hade någon av de åtalade skulle vilja ha med mannen på en husvisning. Tingsrätten menar även att fruns ekonomiska situation gör att hon oavsett inte skulle haft möjlighet att köpa ett eget hus.

Tingsrätten bedömer mannens berättelse som tillförlitlig i alla dess delar. Även svågerns historia är till stora delar överensstämmande medan fruns och svärmoderns skiljer sig åt väsentligt. Tingsrätten menar att deras historier istället är detaljfattiga, osammanhängande och att de inte kunnat redogöra för varken fynd eller detaljer i berättelsen.

I sin samlade bedömning menar tingsrätten att det står klart att familjen mötte upp mannen för att utöva våld mot honom. Även om de menar att det finns flera omständigheter som ger stöd åt åklagarens uppfattning om ett tilltänkt mordförsök anser man det inte fullt bevisat att familjen åkt till platsen med planen att mörda mannen. Varför man utövade våldet mot mannen är inte heller klarlagt, även om teorier såsom ekonomiska motiv och en vårdnadstvist lyfts fram.

Den samlade bedömningen av tingsrätten är att svågern ska dömas för mordförsök med anledning av det våld han brukat mot mannen. Även svärmodern ska dömas för mordförsök, då hon varit högst involverad och förstått vad som skulle ske. Frun döms i sin tur istället för grov misshandel, då det inte kan uteslutas att hon inte var närvarande när våldet eskalerat till den grad att det kunde bli en dödlig utgång.

Vad gäller påföljder är tingsrättens bedömning att samtliga tre i familjen ska tilldömas fleråriga fängelsestraff. Tingsrätten har därför utdömt fängelsestraff på sju år till svågern, fem år till svärmodern samt fyra år till frun.

Utöver fängelsestraffen ska svågern och svärmodern solidariskt betala 199 738 kronor i skadestånd till mannen. Av detta ska 104 738 kronor betalas solidariskt med frun.

Relaterade artiklar