Laddar

Succéprojektet: Minskade dieselförbrukning med miljontals liter

Projektet "Fossilbränslefria kommuner" har gjort att tio skånska kommuner minskat sin dieselförbrukning med 6,4 miljoner liter på två år.

delningar

Kristianstad kommun som är en av de medverkande kommunerna i projektet, har fasat ut mycket fossilt bränsle under 2017. Andelen fossilfria drivmedel som kommunen har köpt in till sina fordon har ökat från 47 procent till 58 procent. Bensinförbrukningen har mer än halverats och även dieselförbrukningen har minskat betydligt, till fördel för biodiesel.

Positivt är också att kommunen ökat andelen fossilfria tjänsteresor som gått från 37 till 45 procent. Dessutom är nästan samtliga byggnader (97 procent) uppvärmda med anläggningar som inte släpper ut växthusgaser. Sedan projektstarten har kommunen minskat utsläppen med 2 321 ton koldioxid.

– Den stora förändringen har skett inom för fordon- och arbetsmaskiner. Vi har avtal om 100 procent biogas till fordon och våra små arbetsmaskiner är i princip 100 eldrivna. Vi har också satt upp tio stycken laddstolpar för elbilar under året, säger Anna Åhlander, energi- och miljöstrateg, i rapporten "Sista stegen mot bränslefrihet"

Projektledaren Johannes Elamzon berättar om hur projektet tog form:

- Det började med uppropet om ett Fossilbränslefritt Skåne. Ett antal av de kommuner som skrivit under funderade över hur de konkret skulle arbeta för att nå fossilfrihet till år 2020. Genom att samarbeta i projekt kan en dra nytta av varandra, eftersom många har liknande problem att lösa, säger han i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar