Laddar

Stor segregation i Kristianstads skolor

Kristianstad är en av de kommuner i landet med flest segregerade skolor. Det visar en gransking gjord av Dagens Samhälle.

delningar

Genom att ta del av Skolverkets elevstatistik har Dagens Samhälle tagit fram siffror som visar på den stora segregationen i grundskolor i landet. Bland kommunerna med allra största segregation återfinns Kristianstads kommun. Den gemensamma nämnaren för de 18 kommuner med störst segregation är att de har såväl skolor med minst 75 procent elever med utländsk bakgrund (elever som är födda i ett annat land eller har två föräldrar som är födda i ett annat land) som skolor med högst 5 procent elever med utländsk bakgrund.

– Det är väl ingen våldsam nyhet, hur det ser ut, säger Kenth Olsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun, och hänvisar till bosättningsstrukturen i Kristianstad och den närhetsprincip som i dag råder för svenska skolelever som två stora skäl till siffrorna.

Totalt rör det sig om fyra grundskolor i Kristianstads kommun där minst 75 procent av eleverna har utländsk bakgrund medan två grundskolor har högst 5 procent elever med utländsk bakgrund. Med det placerar sig Kristianstad på en åttonde plats över kommuner med störst segregation i grundskolorna och är enda skånska kommun bland de 18 stycken med störst segregation.

– Skolkommissionen kom ju i dag med en uppmärksammad rapport. Ett av deras huvuduppdrag har ju varit att titta på sätt att motverka denna segration. Där har de ju kommit med förslag som lottning till skolor, aktivt skolval och så vidare. Just för att komma åt detta med segregationen. Det är ett stort antal kommuner som har samma utmaning med detta, säger Kenth Olsson.

I jobbet för att motverka segregationen arbetar Kristianstads kommun i dag på flera sätt – om än i blygsam skala. Bland annat ges låg- och mellanstadieelever från Näsby möjligheten till fri skolskjuts till skolor i Österslöv och Fjälkinge för att minska segrationen. Man har även sett till att förberedelseklasser för nyanlända elever spridits ut i kommunen istället för att koncentreras till enstaka platser.

– Vi kommer också titta över möjligheten att införa aktivt skolval på något sätt. När man går från förskola och ska välja förskoleklass, då ska föräldrarna få en möjlighet att välja. Men tittar man utifrån lagstiftningen som den är i dag så har ju eleverna rätt att gå i en skola nära hemmet och det kan ju ingen kommun göra något åt.

Utifrån gällande lagstiftning har Kristianstads kommun istället fått tänka på skolornas placering för att minska segregationen. Någonting som ledde till att Vilans Skola avvecklades för ett antal år sedan och placeringen av den nya låg- och mellanstadieskolan Näsby.

– Sedan jobbar vi med riktade insatser som fokusskolor, förstärkta tjänster och så vidare, säger Kenth Olsson och lyfter fram Malmö FF-akademin i Fjälkinge som ett exempel som lockat alltfler elever med utländsk bakgrund.

Störst skolsegregation i landet råder i Göteborg, följt av Stockholm och Örebro.

Fotnot: Dagens Samhälles granskning bygger på uppgifter från 3 600 grundskolor runt om i landet. Resterande 1 200 skolor har inte lämnat in uppgifter om antalet elever med utländsk bakgrund.

Relaterade artiklar