Laddar

Starkt framåt för Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne gör ett fortsatt bra resultat under första kvartalet. En nyhet är att fler söker bolån digitalt.

delningar

Sparbanken Skåne med huvudkontor i Kristianstad har nyligen presenterat sin delårsrapport för månaderna januari-mars. Den visar att det går fortsatt framåt ekonomiskt. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgår till 150 miljoner kronor under årets första tre månader.

– Framstegen i banken fortsätter. Under första kvartalet har vi haft en stabil tillväxt i utlåningsvolymerna. Räntenettot utvecklas i linje med förväntan och stärktes sex procent jämfört med samma tid ifjol. Vi är nöjda med periodens resultat, säger Sparbanken Skånes VD, Bo Bengtsson.

Det som bidragit till bankens vinst är att det finns en fortsatt stark efterfrågan på bostadslån. I rapporten konstaterar man kortfattat att det är fler som vill bo och leva i regionen. Hässleholm och Kristianstad är två av de kommuner som sticker ut i mätningarna.

De båda kommunerna ligger också i topp 5 för riket sett till Boindex. Det vill säga den undersökning som visar hur köpstarka hushållen är när de köper en villa. Att regeringen har infört nya amorteringskrav påverkar få av bankens kunder.

Sparbanken Skånes egna trendspaning visar att allt fler söker bolånelöften digitalt via Internetbanken. De ser dessutom att lantbrukssektorn i Sydsverige har fått bättre ekonomi. Lantbruksbarometern visar att fler lantbrukare upplever en ökad lönsamhet.

Relaterade artiklar