Laddar

Så många nyanlända ska Kristianstad ta emot år 2017

Länsstyrelsen i Skåne har nyligen beslutat hur många nyanlända invandrare som kommunerna ska ta emot. Det skiljer sig kraftigt från mellan orterna. Utmaningen är nu att hitta bostäder.

delningar

Enligt ett nytt beslut från Länsstyrelsen ska Kristianstad ta emot 120 nyanlända för bosättning år 2017. Fördelningen görs bland annat utifrån hur många invånare som bor i varje kommun. För Perstorp och Östra Göinge innebär det att de inte behöver ta emot några nyanlända alls. Lund är den kommun i Skåne som ska ta emot mest (421 nyanlända).

– Vi fick ned nedskrivning från cirka 134 platser till 120 i år. Det är en ansträngning att hitta bostäder. Det ska vara permanent boende, inte i korridorer eller som inackordering. Presidiet i arbete- och välfärdsnämnden och ABK har nyligen haft ett  möte för att få till fler bostäder, säger Peter Johansson (M), oppositionsråd.

Lagen om bosättning kom i mars förra året. Den innebär att kommunerna måste ordna med lägenheter eller liknande, för de nyanlända som fått uppehållstillstånd. För att lyckas med det får de en statlig ersättning, som under förra året uppgick till 221 500 kronor per anvisad person.

För att lyckas hitta tillräckligt i bostäder i Kristianstad sker det ett samarbete mellan flera förvaltningar, kommunala bolag och den politiska ledningen. Tekniska avdelningen har annonserat för att få fler privatpersoner att erbjuda boenden. De eftersöker också fler bostäder via sin hemsida.

Anledningen till att asylsökande som fått uppehållstillstånd behöver en egen bostad är att de annars riskerar att fastna på ett asylboende. Det ställs också krav att deltar i etableringsprojekt genom Arbetsförmedlingen samt läser SFI.

Fakta. Så många ska kommunerna i nordöstra Skåne ta emot för bosättning:

Bromölla: 18 Kristianstad: 120 Hässleholm: 43 Östra GöingeB 0 Osby: 4 Perstorp: 0 Hörby: 48

 

Relaterade artiklar