Laddar

Så många Kristianstadsbor vräks från sina bostäder

Kronofogden har släppt nya siffror på hur många människor som varje år vräks från sitt hem. Så här många drabbas i Kristianstad.

delningar

Antalet ansökningar om att genomföra en vräkning minskade i Sverige förra året med sju procent. De faktiska vräkningarna gick också ner marginellt från 1973 stycken till 1938.

I Skåne som helhet följer man samma trend. Ett förebyggande arbete med att få folk att kunna stanna kvar i sitt hem, pekas ut som en viktig faktor.

– Sett över några år har våra ansträngningar att få till en lokal samverkan bidragit till färre vräkningar. Om hyresvärden och socialtjänsten fångar upp problemen tidigt, så är det lättare att lösa situationen, säger Kim Jonsson, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

I Kristianstad går dock trenden åt andra hållet, även om det handlar om en marginell ökning. Antalet ansökningar om vräkning ökade från 46 till 54 mellan åren 2015-2017. Antalet vräkningar som faktiskt genomfördes ökade från 12 till 17 under samma period. Det framgår inte hur många människor som berörs för varje bostad.

Siffrorna från Kronofogden visar också att två barn berördes av vräkningar i Kristianstad förra året. Det finns sedan år 2008 en nollvision för vräkning av barnfamiljer i Sverige, men i hela landet var det 392 barn som fick uppleva att deras föräldrar blev av med sitt hem (år 2017).

– Vårt mål är att så få barn som möjligt ska bli berörda av en vräkning. Här är dialog mellan hyresvärd, socialtjänst och den berörda familjen något som vi vet ger effekt, säger Kim Jonsson.

Nästan nio av tio vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 24 200 kronor och i nästan 40 procent av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.

Relaterade artiklar