Laddar

Så många flyktingar anvisas till Kristianstad

Länsstyrelsen har beslutat hur de anvisade flyktingarna ska fördelas 2018.

delningar

Sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft i mars 2016 är samtliga kommuner i Sverige skyldiga att efter anvisning ta emot och bosätta flyktingar. I år var det 2 793 personer i Skåne som behövde anvisas för att få hjälp med bostad. Till 2018 har regeringen anvisat färre flyktingar till Skåne, då det rör sig om 1 800 personer som fördelas över de olika kommunerna.

Utav de 1 800 har länsstyrelsen anvisat 49 flyktingar till Kristianstads kommun 2018. Vilket kan jämföras med i år, då 120 personer anvisades till kommunen.

– De skånska kommunerna har på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande. Det är glädjande och bådar gott inför kommande år då mottagandet sjunker, enligt nuvarande prognoser, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Vid fördelningen av hur många flyktingar var kommun är skyldiga att ta emot tar länsstyrelsen hänsyn till befolkningsstorleken, förutsättningar att få arbete, tidigare mottagande av kommunen och självbosättningen från nyanlända flyktingar.

Kommunerna i nordöstra Skåne är skyldiga att ta emot 59 flyktingar kommande år. Förutom till Kristianstad har 7 personer fördelats till Bromölla och 3 stycken till Hässleholm. Varken Osby eller Östra Göinge är skyldiga att ta emot eller bosätta några flyktingar 2018.

Relaterade artiklar