Laddar

Så många färre skåningar är arbetslösa

Antalet arbetssökande sjunker i Skåne. - Foto: Mostphotos

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i Skåne har minskat under det senaste året. Det visar nya siffror som presenterats i dag.

delningar

Ny statistik Arbetsförmedlingen visar att Skåne har en stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet. I slutet av juli var arbetslösheten 9,3 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med förra året. Totalt 2 600 färre skåningar är inskrivna som arbetssökande jämfört med sommaren år 2017.

– Jobben fortsätter att växa fram på bred front och vår senaste prognos visar att högtrycket på svensk arbetsmarknad består även nästa år. Utbildade inom hälso- och sjukvård, pedagogik, data och IT eller bygg är extra eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Andreas Mångs, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Jämfört med riksgenomsnittet ligger dock Skåne på en hög arbetslöshet. Genomsnittet i riket var 6,9 procent i slutet av juli månad.

Bland ungdomarna i Skåne i åldern 18-24 år är i dag 12,4 procent inskrivna som arbetssökande. Det är cirka 1 000 färre än förra året. Bland utrikes födda har arbetslösheten också minskat. Många inom etableringsreformen har fått ett arbete.

– Arbetslösheten minskar tydligt bland både inrikes och utrikes födda, men det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet. För att fler nyanlända ska få jobb är utbildning och subventionerade anställningar viktiga, säger Andreas Mångs.

Antalet anmälda varsel ligger samtidigt kvar på historiskt låga nivåer nationellt sett. I Skåne varslades 300 personer om uppsägning i juli månad. För ett ett år sedan var siffran exakt densamma

Relaterade artiklar