Laddar

Rekordstor inflytt till Kristianstad

Siffrorna från statistiska centralbyrån visar att rekordmånga vill flytta till Kristianstad. Så här många invånare är vi nu.

delningar

Kristianstad växer så att det knakar. Nyligen har Statistiska Centralbyrån publicerat nya siffror på hur stor befolkningen är i landets 290 kommuner och för Kristianstads del går det rakt uppåt.

Bara under det senaste halvåret har befolkningen ökat med totalt 471 personer. Det kan jämföras med de 681 invånare som kommunen växte med under hela förra året. Det innebär att det i slutet av juni bodde 83 662 personer i Kristianstad.

Förklaringen till ökningen är delvis att det föds fler personer än vad det dör. Men en stor del av tillväxten beror på att det flyttar in fler människor än vad som flyttar härifrån. Under de senaste sex månaderna har totalt 2048 personer flyttat till Kristianstad, medan 1620 har flyttat från staden. Det visar statistiken från SCB.

– Det är ett trendbrott, tidigare har det varit en övervikt som flyttat ut. Det kan bero på att det byggs mycket i kommunen just nu, säger kommunens ekonomidirektör Roger Zetterqvist till Kristianstadsbladet.

Antalet ökade invånare har både fördelar och nackdelar. Fler invånare betyder ökade skatteintäkter och ökade intäkter från det kommunala utjämningssystemet. På kort tid kan det dock även innebär ökade kostnader, då skolor och förskolor måste byggas ut.

Relaterade artiklar