Laddar

Rekordmånga elever utan studiebidrag – Skåne går mot strömmen

Foto: Pressbild.

Under det gångna skolåret fick drygt 27 000 av landets gymnasieelever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk.

delningar

Under läsåret 2017/2018 fick 8,5 procent av Sveriges cirka 328 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Detta är en relativt stor ökning jämfört med föregående år, då motsvarande siffra var 7,9 respektive 7,8 procent.

I Skåne län kan man konstatera att trenden går mot det motsatta. Här har andelen elever med indraget studiebidrag minskat mellan läsåren 2015/2016 och 2017/2018. Läsåret 2015/2016 fick 9,5 procent av eleverna studiebidraget indraget, 2016/2017 var siffran 9,1 procent och det senaste läsåret låg siffran på 9,2 procent.

- Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN, i ett pressmeddelande.

Bland kommunerna i Skåne kan det konstateras att under det senaste läsåret låg andelen elever i Malmö stad med indraget studiebidrag på 14,7 procent. Därefter kom Helsingborg med 10 procent, Kristianstad med 9,9 procent, Trelleborg med 9 procent och Ystad med endast 8,8 procent.

Relaterade artiklar