Laddar

Politiker säger nej till sex timmars arbetsdag

Förslaget till kommunfullmäktige är att avslå en motion om sex timmars arbetsdag.

delningar

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att införa sex timmars arbetsdag för offentligt anställda. Under hösten har frågan tagits upp för vårdpersonal i Region Skåne. Lokalt i Kristianstad har en motion lämnats in om arbetstidsförkortning för socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsärenden.

Motionen lämnades in av Birgitta Lööv (V) där idén är att göra ett försök med sex timmars arbetsdag och bibehållen lön. När ärendet nyligen togs upp i kommunfullmäktige som förtydligade Mikael Persson (V) med följande motivering:

"Tidigare försök som gjorts med förkortad arbetsdag visar att personalen har mer energi och orkar göra mer både på jobbet och på fritiden. Sjukskrivningarna går ned. Kostnaderna för verksamhet och anställda kan öka eftersom man kan anställa fler, men högre utgifter på dessa områden kan tas igen långsiktigt med lägre personalomsättning och minskade sjukskrivningar".

Kommunstyrelsen beslutar dock att avslå motionen och deras förslag är att kommunfullmäktige också säger nej. Tjänstemännen som utrett frågan har kommit fram till att det inte är en metod de kommer att prioritera för att locka fler till socionomyrket. Det ryms inte heller i budgeten för Arbete- och välfärdsförvaltningen att sänka arbetstiden med bibehållen lön.

Relaterade artiklar