Laddar

Nytt beslut om gigantiskt vindkraftsprojekt utanför Kristianstad

Högsta Domstolen har nu tagit beslut om det jättelika vindkraftsprojekt som planeras utanför Kristianstad.

delningar

Taggen Vindpark AB har långtgående planer på att bygga 83 vindkraftsverk i havet utanför Kristianstad. Det är på två platser i Hanöbukten som de vill skapa helt nya parker. Enligt hemsidan ska den ena platsen ligga 11 kilometer sydost om Åhus. Den andra platsen ligger söder om Sölvesborgs kommun.

Processen för bolaget har varit lång. Redan år 2011 fick de tillstånd att bygga vindkraftverken ute i havet. Fem år senare gjorde mark- och miljödomstolen i Växjö en ändring av tillståndet förenat med ett flertal villkor.

Den domen har överklagats till Högsta Domstolen (HD) av ett flertal privatpersoner boende i Yngsjö. Nu har HD tagit ett beslut. Fallet kommer inte att få prövningstillstånd, vilket innebär att kraftbolaget nu får lov att bygga. Enligt tidsplanen kan en installation och driftsättning ske redan inom fem år.

Vindkraftverken i Hanöbukten får vara totalt 220 meter höga. Det vill säga cirka 30 meter högre än skyskrapan Turning Torso i Malmö. Alla verk måste ha samma färg och vara av samma modell.

Tidigare har det gjorts en undersökning av miljön som visar hur både människor och djur kommer att påverkas. Några bostäder finns inte i närheten och därför är skuggorna inga problem. Däremot konstaterar mark- och miljödomstolen att landskapsbilden kommer att förändras. Det ska enligt domen var ofrånkomligt att vindkraften blir synliga både från land och vatten.

Under de senaste åren har flera privatpersoner protesterat mot vindkraftverken. Ett flertal av dem anser att de 220 meter höga verken kommer att påverka både de boende, turismen och fiskeindustrin negativt. De är bland annat oroliga över hur varningsljusen längst upp på verken kommer att störa omgivningen.

Mark- och miljödomstolen kommer dock fram till att djurlivet och människor inte störs i sådan stor omfattning att kraftbolaget borde nekas tillstånd. Ägare av vindkraftsprojektet ”Taggen” är Svensk NaturEnergi AB och Vattenfall Vindkraft AB.

Relaterade artiklar