Laddar

Nya siffror visar Kristianstads byggboom

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar hur mycket bostadsbyggandet har ökat i Kristianstad. Men i år kan trenden vända.

delningar

Att det råder byggboom i Kristianstad har få kunnat undvika. Hundratals bostäder är på gång i det nya bostadsområdet intill C4 Shopping i Hammar. I Tivoliparken håller 74 lägenheter på att färdigställas och där de flesta är uthyrda.

Bakom Kronohuset vid Stora Torg ska K-fastigheter uppföra ett höghus. Ännu fler projekt är på gång både i staden och i byarna.

Nu har Statistiska Centralbyrån släppt nya siffror som visar hur bostadsbyggandet har utvecklats i staden. De visar att antal påbörjade villabyggen ökade från 93 till 291 mellan år 2016 och år 2017. Samtidigt har antalet lägenheter i flerfamiljshus blivit betydligt fler.

De senaste fem åren har antalet lägenheter inom Kristianstads kommun ökat med sex procent. Tre fjärdedelar av beståndet är hyresrätter, resterande är bostadsrätter och en liten del äganderätter (62 stycken).

Störst skillnad märks mellan åren 2015 och 2016. Då ökade antalet påbörjade lägenhetsbyggen från 130 till 230, det vill säga med 77 procent. Förra året påbörjades ytterligare 246 byggnationer av lägenheter.

Nu ser dock trenden ut att vända. I alla fall ifall man går efter den prognos som kommunen själv har angett i en enkät till Bostadsverket. Färre bostäder beräknas byggas och den trenden följer man nationellt.

– Bostadsbyggandet minskar främst på några marknader där det redan har byggts mycket eller där antalet bostadsrätter i nyproduktionen är stort. På en del andra håll kan byggandet komma att öka, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

Den prognos som Kristianstads kommun har gjort är att de byggnationer som skett nu ska leda till en balans på bostadsmarknaden år 2020, från att tidigare ha varit i obalans. Det vill säga att bostadsbristen minskar. Det gäller både i centralorten och i övriga delar av kommunen. Den statliga myndigheten eftersträvar dock ännu fler bostäder även i år.

– Enligt Boverkets beräkningar behöver 80 000 bostäder byggas årligen från 2017 till 2020 för att räcka till den växande befolkningen. Bostadsbyggandet är högt men inte tillräckligt högt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Relaterade artiklar