Laddar

Ny undersökning: Detta är viktigast vid nästa bilköp

På listan finns flera olika egenskaper:

delningar

I en intervjustudie som gjorts av Kantar Sifo, för bilsajten Wayke, deltog knappt 1600 bilägare. När de fick ange vilka som var de viktigaste egenskaperna för sin nästa bil svarade över hälften ”mer miljövänlig”.

Totalt 51 procent av deltagarna angav miljöaspekten som den viktigaste.

Övriga beskrivningar på listan var bland annat:

”Mer praktisk” – 32 % ”Säkrare” – 30 % ”Billigare” – 20 % ”Snyggare” – 12 % ”Större” – 12 % ”Mer uppkopplad” – 12 %

Det fanns några skillnader mellan könen. Kvinnorna uppmärksammade särskilt miljö och säkerhet. Att kommande bil ska vara snygg var viktigt för 15 procent av männen – men enbart för sju procent bland kvinnorna.

I samma studie deltog totalt 2000 personer, där resterande del av antalet hade körkort, men inte någon bil i nuläget.

Bland de aktuella svaren trodde 65 procent att de kommer köpa bil inom fem år. Av dem som tror sig bli bilköpare är det ungefär hälften som förutspår att de, vid något tillfälle, kommer köpa en helt ny bil.

Tre av fem deltagare svarade ja på frågan om de planerar att köpa en elbil någon gång.

Relaterade artiklar