Laddar

Ny undersökning: De är värst drabbade av bostadsbristen i Kristianstad

Boverket har nyligen presenterat sin rapport om bostadsmarknaden i landets kommuner. Här är grupperna i Kristianstad som är värst drabbade.

delningar

Boverket har nyligen släppt sin rapport över läget på bostadsmarknaden år 2018. De konstaterar att bostadsbyggandet går framåt, men att det måste byggas ännu mer. I 243 av de 290 tillfrågade kommunerna finns det ett underskott på bostäder.

– Resultatet överensstämmer med vad vi tidigare sett i andra prognoser och analyser, att det är ett fortsatt stort behov av bostäder. Särskilt för grupper som efterfrågar bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

I Kristianstad beskrivs läget just nu som obalans på bostadsmarknaden. Det gäller både centralorten och övriga delar av kommunen. Samtidigt tror Kristianstad kommun att det kommer bli balans inom bara tre år. De räknar med att det under åren 2018 och 2019 kommer att påbörjas byggnation av 1 208 lägenheter och 160 villor.

Situationen ser dock annorlunda ut beroende på ålder och var var man kommer ifrån. För studenterna i Kristianstad är det balans och inte särskilt svårt att få en bostad. ”Vi brukar ha tomma studentbostäder under delar av året” skriver kommunen.

För ungdomar 19-25 år är det värre. Där finns det en bostadsbrist trots att kommunen har över 600 lägenheter som hyrs ut enbart till unga. Anledningen till bostadsbristen är att det finns för få små lediga bostäder. Brist på bostäder är det även för nyanlända, där orsaken är att antalet outhyrda hyresrätter är för få.

För de äldre i Kristianstad däremot är det balans på bostadsmarknaden enligt enkäten. Det finns dock inga outhyrda seniorbostäder eller trygghetsbostäder. Boverket lyfter fram att det just för gruppen pensionärer skiljer sig mycket åt beroende på inkomst och var i landet man bor. Generellt sett ser de att det behövs byggas fler särskilda boenden.

Samtidigt visar undersökningen att många av de äldre är missnöjda med storleken på sin bostad. Många kan tänka sig att flytta, men gör inte det. Den egna viljan, kostnaden vid flytten och utbudet av alternativa bostäder är några av orsakerna.

Relaterade artiklar