Laddar

Ny statistik: Här är Kristianstad bäst i klassen

Kristianstad har Skånes bästa lärartäthet inom fritidshemmen. Det visar ny statistik från Lärarförbundet.

delningar

Lärartätheten i skolorna har varit ett hett ämne under de senaste åren. Ny statistik från Lärarförbundet har sammanställt visar att det har skett en försämring de senaste åren inom fritidshemmen. Det vill säga den verksamhet där eleverna både ska kunna lära sig och spendera tid med skolkompisar.

Antalet behöriga lärare med pedagogisk examen inom fritidshemmen i Skåne har minskat med 42 procent de senaste fem åren. Det innebär att det nu går 52 barn per varje behörig pedagog. Det vill Lärarförbundet ändra på.

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag. Ändå lyser satsningarna med sin frånvaro, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Inom Skåne är dock Kristianstads kommun bäst i klassen. Här går det endast 31 elever per behörig lärare på fritidshemmen. Det trots en liten ökning under det senaste året. En jämförelse kan göras med Perstorp som har 182,5 barn per behörig lärare inom fritidshemmen.

Även sett till antalet barn per avdelning ligger Kristianstad bra till. Här finns det i genomsnitt 32 barn per avdelning på fritidshemmen, jämfört med rikssnittet på 40 barn.

Så här skriver Skolverket om fritidshemmets uppgift. ”De ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap”.

Fotnot: Siffrorna på lärartätheten är omräknat till heltidstjänster per elev.

Relaterade artiklar