Laddar

Ny rapport: Så många miljoner gör Sparbanken Skåne i vinst

Sparbanken Skåne fortsätter att göra vinst. Ökande utlån har gjort att rörelseresultatet ökat till 325 miljoner kronor under de senaste sex månaderna.

delningar

Sparbanken Skåne har blivit allt starkare, sedan de under det andra kvartalet år 2015 gjorde en förlust. Hittills år 2017 har de gjort ett rörelseresultat på 325 miljoner kronor före goodwillavskrivningar (111 miljoner efter avskrivningarna). Goodwillposten följde med när banken bildades och ska nu rensas ur balansräkningen med 107 miljoner kronor för varje kvartal.

Jämfört med förra året har vinsten för perioden mars-juni ökat med elva miljoner kronor, eller sju motsvarande sju procent. Det visar den delårsrapport som nyligen presenterats.

– Vi är mycket nöjda med det resultat vi har, med ett ökat räntenetto och låga kreditförluster. Det beror till stor del på att vi har en ökad volym av utlåning. Även ratinginsitutet ger oss ett bra betyg. Vi är en av de starkaste bankerna i Europa just nu. Med dagens ränteläge ska vi vara starka, för det kommer så småningom tider då konjunkturen inte är lika bra, säger Bo Bengtsson, vd för Sparbanken Skåne.

Är kunderna nöjda mer er? – Vi ska ge lokal service som uppfyller kundernas behov. Enligt den senaste mätningen (Svenskt Kvalitetsndex) ligger vi på en genomsnitt jämfört med branschen. Där ska vi ligga i framkant. Men det kommer en ny undersökning till hösten, säger Bo Bengtsson.

En del av vinsten från Sparbanken Skåne delas ut som bidrag från Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser. Under de senaste tre månaderna ha de stöttat 300 lokala projekt i föreningar och organisationer med totalt 18 miljoner kronor.

I rapporten beskrivs det också att mynt- och sedelutbytet har varit en stor händelse under den senaste tiden, något som har gjort att många kunder har besökt banken. De tar också upp händelsen med rånet, där en man i 30-årsåldern nyligen dömdes för sina gärningar. Så här skriver de om det:

”I början av juni utsattes ett av våra bankkontor för ett rån. En maskerad gärningsman tvingade till sig kontanter vid kassadisken. Bara några dagar senare kunde en misstänkt gripas, men att uppleva en så hotfull situation kan sätta spår för livet. För bankens del är rånrisken en av flera anledningar till att vi nu kommer ta fram en tydlig plan för att kunna ge service till våra kunder utan manuell kontanthantering. Under flera år har vi sett användningen av sedlar och mynt i samhället minska radikalt. I ljuset av detta kan vi inte utsätta varken medarbetare eller kunder för riskerna med rån.”

Fotnot: Räntenettot är skillnaden mellan det bankerna betalar för sina lån och räntan som kunderna betalar. Det har ökat med tre procent under perioden mars-juni och uppgick då till 215 miljoner kronor.

Relaterade artiklar