Laddar

Ny handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Brottsligheten ska minska i Skåne. - Foto: Mostphotos

Det är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren som har gått ihop för att öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.

3 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

– Vi bildade Skåne tillsammans mot brott så sent som i januari och jag är mycket nöjd med att vi så snabbt enats om en handlingsplan. Det är hög tid att vi utvecklar det gemensamma brottsförebyggande arbetet i Skåne. Vi har flera välfungerande gemensamma projekt redan, men vi kan få mer effekt av våra insatser genom att samverka strategiskt och strukturerat, säger landshövding Anneli Hulthén.

Den nya handlingsplanen innehåller sju insatser som ska vara genomförda i slutet av år 2020. De inblandade ska bland annat se till att fler får hjälp att hoppa av från kriminella grupperingar. De ska även även kartlägga och utveckla näringslivets medverkan i det brottsförebyggande arbetet och utveckla arbetet mot köp av sexuella tjänster, människohandel och våld i nära relationer.

–Det här är en kraftsamling från det offentliga samhället för att bekämpa brott. Samarbetet ska leda till att brottsligheten i Skåne minskar och att skåningarna känner sig tryggare, säger Henrik Fritzson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Dessa insatser ingår i handlingsplanen:

- Utvecklad avhopparverksamhet i Skåne - Samverkan för färre återfall i brott  - Metodstöd för insatser mot otillåten påverkan - Utveckling av brottsförebyggande arbete på lokal nivå - Ökad kvalitet på överenskommelser och medborgarlöften - Utvecklad samverkan kring mäns våld mot kvinnor - Näringslivet – en naturlig aktör i det brott

Relaterade artiklar