Laddar

Nu öppnar de Kristianstads nya infart

Närmare 150 miljoner kronor har investerats i Kristianstads nya infart. I dag kommer den att öppna.

delningar

Sedan juni 2016 har bygget av Fundationsvägen i Hammar hållit på. Under fredagen invigs så slutligen den nya infartsleden, då den öppnar upp för trafik. Anledningen till bygget av Fundationsvägen har varit att man vill avlasta Blekingevägen och öka trafiksäkerheten, då Hammarområdet alltjämnt växer i och med etableringen av C4 Shopping och bygget av 400 bostäder.

Invigningen av Fundationsvägen innebär även att Blekingevägen stängs för genomfartstrafik. Trafik på väg 118 och E22 mot centrala Kristianstad kommer därför i fortsättningen använda sig av Fundationsvägen. Blekingevägen kommer i sin tur nu påbörja en ombyggnation, där delar av vägen blir till en bussgata.

Den totala kostnaden för ombyggnaden av trafikplats Hammar, Fundationsvägen samt kringliggande gång- och cykelvägar samt grönområden beräknas ligga på 147 miljoner kronor – varav kommunen står för 45 miljoner kronor medan handelskonsortiet bakom C4 Shopping står för resterande del.

 

Relaterade artiklar