Laddar

Nu ansöker de om att Skånes gårdar ska få sälja alkohol

Region Skåne kommer att ansöka hos regeringen om att låta Skånes gårdar få sälja öl och vin. Det beslutet togs efter ett förslag från Kristianstadspolitikern Gilbert Tribo (L).

delningar

Regionpolitikern från Vä, Gilbert Tribo (L) har tidigare i år lämnat in en motion till regionstyrelsen om att tillåta försäljning av vin och öl på Skånes gårdar. Idén är att införa ett tre-årigt pilotprojekt där exempelvis mikrobryggerier och vinodlare ska kunna sälja sina egna produkter, utan att behöva ta omvägen via Systembolaget.

Enligt Liberalerna skulle det leda till ett lyft för företagande på landsbygden och för turismen. På tisdagen tog politikerna upp frågan på sitt bord. Där blev beslutet att Region Skåne ska ansöka hos regeringen om att bli testregion för gårdsförsäljning av vin och öl. Det är ett beslut som även Moderaterna hyllar.

– Tänk om man så här i midsommartider kunde gynna sin gårdshandlare genom att köpa både ölen och dillen till sillen, säger Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson och riksdagsledamot hos Moderaterna.

Förslaget har dock mött en del motstånd på vägen. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade emot att skicka en ansökan till regeringen. De hänvisar till att alkohol påverkar folkhälsan och att det kan bli svårt att få igenom en lokal försäljning utan att strida mot EU:s konkurrensregler.

I Norge är det sedan förra sommaren tillåtet för gårdar att sälja egenproducerad vin som har över 4,7 volymprocent och som högst 22 volymprocent. Begränsningen ligger på 15 000 liter per år. Enligt Maria Malmer Stenergard är detta en möjlighet att skapa fler jobb på landsbygden.

– Att göra Skåne till testregion för gårdsförsäljning vore ett naturligt första steg mot gårdsförsäljning i hela landet. Regeringen har hittills stretat emot och hänvisat till folkhälsan. Men det finns utredningar som avfärdar de argumenten. Nu har Skåne visat vägen framåt, säger Maria Malmer Stenergard.

FAKTA: Här är hela skrivelsen som skickas till socialförsäkringsministern:

Den 20 juni fattade Region Skåne beslut om att hos regeringen ansöka om tillstånd att under en treårig försöksperiod tillåta Skåne län att erbjuda gårdsförsäljning av vin och öl.

Det skånska klimatet är med svenska mått mätt gott för vinproduktion och det finns redan ett trettiotal producerande vingårdar i regionen. På senare tid har en rad framgångsrika microbryggare poppat upp runt om i Skåne. Många ligger på landsbygden.  De har potential att bidra till många fler jobb och till en mer levande landsbygd. Redan i dag skapas vart femte jobb i besöksnäringen, som bara växer.

Mat- och dryckeskulturen har satt lilla Skåne på världskartan. Förra året skrev New York Times att Skåne var ett av topp tio ställen att besöka under 2016 – i hela världen. De motiverade det med de många skånska restauranger som håller absolut världsklass och som ligger på landsbygden i Skåne. Det bubblar av kreativa entreprenörer som lagar sagolik mat, odlar tobak, skapar vin och brygger öl.

Det är ingen hemlighet att skånsk matkultur är viktig. Och mat och dryck hänger ihop. Många av de som producerar öl och vin säljer även andra produkter från sina gårdar. Det vore naturligt om de själva fick sälja det de skapar, i en helhet. Det kan de inte i dag. I dag får de hänvisa till närmaste Systembolag. Det är klart att det påverkar deras möjligheter att skapa lönsamhet och att utvecklas.

Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning. Vårt östra grannland, Finland, tillåter gårdsförsäljning av regionalt producerade viner, trots att de har ett statligt alkoholmonopol. Försäljningen sker med vissa regionala restriktioner. Detta visar att gårdsförsäljning är fullt förenligt med alkoholmonopolet, vilket också har bekräftats av EU-kommissionen i ett svar på en fråga från europaparlamentariker Christofer Fjellner.

Det är också värt att framhåll att i den utredning, SOU 2010:98, som regeringen tidigare har lagt till handlingarna, har utredarna gjort bedömningen att ”om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning kommer det inte att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”.

Jag vill med anledning av Region Skånes beslut fråga vikarierande folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Annika Strandhäll följande:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att Regions Skånes ansökan om en treårig försöksperiod av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skall beviljas av regeringen?

Relaterade artiklar