Myndighet föreslår fortsatt fiskestopp av ål

Foto: Jennie Strömquist /Havs- och vattenmyndigheten

Reglerna innebär förbud för yrkes- och fritidsfiskare att fiska efter ål i havet.

delningar

EU:s fiskeministrar har beslutat om ett tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att även omfatta glasål, alltså ål som är mindre än tolv centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som ansvarar för att genomföra EU-beslutet.

Havs- och vattenmyndighetens förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer. Remissvaren ska vara inlämnade till HaV senast i mitten av maj.

– Vi föreslår att förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan den 1 november 2019 och den 31 januari 2020, vilket är samma månader som stoppet lades förra året. Förslaget ska nu ut på remiss och vi hoppas kunna ta ett beslut i maj, säger Sofia Brockmark, utredare, HaV i ett pressmeddelande.

Reglerna innebär förbud för yrkes- och fritidsfiskare att fiska efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader. Stoppet omfattar alla EU-vatten, inklusive Östersjön. Det begränsade fisket som sker är störst i Kalmar län, Blekinge län och Skåne län. HaV säger att under den föreslagna stopperioden kommer drygt 90 procent av fångsten från Öresundsregionen och består nästan uteslutande av blankål.

Då ålen är ett och samma bestånd i hela Europa är återhämtningen beroende av att åtgärder genomförs i alla länder. Dessutom menar HaV att en stopperiod inte är tillräckligt för att få beståndet att växa.

– Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet för att ålen ska kunna återhämta sig och nå upp till nivåer som anses hållbara på lång sikt. Inte bara här i Sverige utan i alla EU-länder. Det betyder att vi anser att en stopperiod inte är lösningen för ålbeståndet utan att mer behövs göras, säger Sofia Brockmark.

FAKTA

Fakta om ålen i svenska vatten

Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ål larverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den tillbaka till Sargassohavet där den fortplantar sig. I Sverige är nästan alla ålar honor. De vuxna ålhonor som lämnar Östersjön genom Öresund för sin lekvandring är mellan 5 och 28 år, med en medelålder på 12 år.

Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 140-180 ton ål i Östersjön medan det fångar ca 80-100 ton i svenska sötvatten. 

Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar