Laddar

Moderaterna vill konkurrensutsätta delar av hemtjänsten

Moderaterna vill konkurrensutsätta delar av hemtjänstens arbete. De har nyligen lämnat in ett förslag till kommunen.

delningar

Kristianstads kommun har tidigare infört ett valfrihetssystem inom hela hemtjänsten, men nu kommer ett nytt förslag från Moderaterna. Deras idé är att dela upp hemtjänstens uppgifter så att undersköterskor slipper de uppgifter som inte har med vård eller omsorg att göra. Det innebär att städning och tvättning hos dem som beviljats hemtjänst ska kunna läggas ut på privata aktörer.

– Det är många undersköterskor som springer benen av sig för att de utöver rena omvårdnads- och omsorgsuppgifter även måste utföra kringuppgifter med städning och tvättning. Det är bättre att lägga det på en annan utförare, exempelvis ett städbolag, istället för specialister inom vård och omsorg, säger Caroline Hedenström (M).

Bakgrunden till Moderaternas förslag är bristen på vårdpersonal, där de tycker att kommunerna behöver tänka nytt för att möta svårigheterna med att rekrytera. Statusen på yrket ska höjas genom att personalen får syssla med det som de är utbildade till.

Så här skriver Moderaterna i sitt förslag: ”Undersköterskor är inte utbildade lokalvårdare, därför ska professionella lokalvårdare hellre utföra det arbetet, vilket de sannolikt kan göra bättre och effektivare. Vår omvårdnadspersonal ska istället arbeta med våra kunder och deras behov av insatser, där samtliga professioner ska jobba på toppen av sin kompetens”.

Partiet hoppas både att sjuktalen kan minska genom att dela upp sysslorna och att fler kommer söka sig till yrkena inom omsorgen. Kommunen har behov av att rekrytera hundratals personer till vård- och omsorg varje år och då krävs det att jobbet blir mer attraktivt.

Hur ser du på möjligheten att få med andra partier i det här förslaget? – Vår förhoppning är att det kommer bli verklighet och att vi får stöd av de andra partierna i Treklövern (Kristdemokraterna och Åhuspartiet). Min förhoppning är självklart att även Centerpartiet och Liberalerna som också står för valfrihet till den enskilde individen kommer stötta oss i detta, säger Caroline Hedenström.

En undersökning av Statskontoret visar att det inte är någon skillnad i kostnader mellan de kommuner som infört LOV och som inte har infört lagen. Är det ändå motiverat att införa valfrihetsystemet för städ och tvätt inom hemtjänsten? – Kostnaden är inte huvudsyftet. Jag tror däremot att kostnaden totalt sett för kommunen minskar om personalen får syssla med det de är utbildade till och inte städa och tvätta. Förhoppningsvis leder det till trygga och glada anställda och genom det minskade sjukskrivningar. Sjukskrivningar är ett stort problem för kommunen idag och dessutom en otroligt stor kostnad, säger Caroline Hedenström.

Motionen kommer att tas upp i kommunfullmäktige, som sedan tar beslut ifall den ska besvaras av dem direkt eller skickas vidare till någon av nämnderna.

Fakta / Lagen om valfrihet:

Lagen om valfrihet (LOV) infördes år 2009. Det innebär att den som har blivit beviljad hemtjänst själv får välja utförare. Det vill säga vem som ska göra jobbet. Det kan antingen vara kommunen själv eller något av de företag som kommunen tecknat kontrakt med.

En undersökning från Statskontoret år 2012 visar att det inte finns några tecken på att kostnaderna skulle minska på grund av LOV. Däremot har de hittat en liten skillnad i kvalitet. De kommuner som har infört LOV har haft något nöjdare hemtjänstkunder. Det syns dock ingen skillnad i produktivitet.

Relaterade artiklar