Laddar

Misskötte sina djur – katt fick avlivas

En djurägare i Kristianstad tvingas nu av Länsstyrelsen att vidta åtgärder i sin djurhållning.

delningar

I januari utförde Länsstyrelsen en kontroll hos en djurägare i Kristianstad efter att en anmälan inkommit till myndigheten. Vid den första kontrollen fann Länsstyrelsen flera brister i djurhållningen hos ägarens kaninen, får och katter. Bland annat saknades grovfoder till får och kanin och det fanns skaderisker i fårens inhägnad.

Man fann också att okastrerade hon- och hankatter hölls tillsammans, vilket ur en avelssynspunkt inte är lämpligt enligt Länsstyrelsen. De hittade också en katt med svullen käke och blödande öra som ägaren ålades att ta till veterinär. Där beslutade ägaren i samråd med veterinären att avliva katten.

Nu kräver Länsstyrelsen att ägaren åtgärdar missförhållandena. Bland annat genom att se till att det finns inhägnader som djuren inte kan skada sig på, att okastrerade katter hålls separerade samt att sjuka djur omedelbart får vård. Om djurägaren inte följer Länsstyrelsens bestämmelser riskerar hon att åläggas med vite.

 

Relaterade artiklar

Ny handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Det är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren som har gått ihop för att öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.