Laddar

Miljonbidrag i kultursatsning för barn och unga

I syfte att elever ska få större tillgång till kultur och ökade möjligheter för eget skapande har barn- och utbildningsförvaltningen fått ett miljonbidrag. De har nämligen erhållit två miljoner kronor från Kulturrådet.

delningar

Kulturrådet har tilldelat barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun ett Skapande skola-bidragtvå miljoner kronor. Bidragets syfte är att eleverna ska få ökade möjligheter till eget skapande samt en tillgång till professionell kultur. Förhoppningen är att miljonbidraget ska stärka samverkan mellan det professionella kulturlivet och grundskolan.

Bidraget innebär att samtliga årskurser – från förskoleklass till årskurs 9 – kommer erbjudas ett kulturupplägg. Specifika årskurser kommer bland annat gå på dansföreställningar, få ett kulturhistoriskt program på Lillö hus eller få besök av en filmpedagog.

Målgruppen för kultursatsningen är elever som studerar i grundskolan under läsåret 2017/2018. I nuläget är förvaltningen i full gång med att lägga programmet, där en fullständig version kommer släppas i slutet av månaden.

Relaterade artiklar