Laddar

LISTA: Föreningar får miljonstöd från kommunen

Ett flertal föreningar kommer att få bidrag från kommunen. Så här mycket pengar kan delas ut.

delningar

Politikerna i arbets- och väldfärdsnämnden har beslutat att dela ut totalt 1,4 miljoner i bidrag till ett flertal ideella föreningar inom Kristianstads kommun. Det krävs dock att samtliga lämnar in kompletta handlingar.

Kvinnojouren och Brottsofferjouren har ett avtal som ger dem ett visst antal kronor per invånare, vilket innebär att de får mest pengar till sina verksamheter. De får bidraget årligen efter ett beslut i kommunfulllmäktige.

– Deras målgrupper är liknande de vi har i förvaltningen. Brottsofferjouren gör in insats med bra kvalitet och med hjälp av frivilliga insatser. Det blir billigare än om kommunen skulle göra samma sak i egen regi.

– För de andra föreningarna görs samma bedömning, att de gör nytta för våra målgrupper, säger ordföranden i arbete- och väldfärdsnämnden, Radovan Javurek (L).

På samma möte togs också ett beslut att ge invandrarföreningar 183 000 kronor i bidrag. Syftet är att öka integrationen och stödet kan fördelas på totalt åtta olika föreningar.

Sverigedemokraterna reserverade sig skriftligt. De skriver att ”pengarna till exempel bör gå till jobbskapande åtgärder för invandrare och flyktingar”.

 

Här är hela listan på föreningarna som får stöd:

Kristianstad kvinnojour: 673 000 kronor (8 kr per invånare). De hjälper utsatta kvinnor som har blivit drabbade av hot eller våld i hemmet. Verksamheten finns centralt i Kristianstad.

Brottsofferjouren: 421 000 kronor (5 kr per invånare). De ger stöd åt de människor som drabbas av brott, exempelvis genom att ge stöd och råd i samband med en rättegång.

Kristianstadsbygdens Rödakorskrets: 50 000 kronor (sökte 75 000). De är världens största katastroforganisation, men har även många lokala aktiviteter. I Kristianstad har de bland annat en mötesplats och second hand.

LP-Kristianstad: 50 000 kronor (sökte 300 000). De bedriver ett dagcenter i form av arbetsträning och social träning anpassad efter individens behov. Deltagare kan få en gemenskap i en drogfri miljö.

BRIS Region Syd: 30 000 kronor (sökte 182 000). Barnrättsorganisationen ger stöd och hjälp till utsatta barn och unga.

Tjejjouren Lotus: 30 000 kronor (sökte 30 000). De ger stöd för tjejer och hjälper dem med olika sorters problem. Det sker genom jourtelefon, e-post eller samtal i deras lokal.

Kulturföreningen C4: 25 000 kronor (sökte 25 0000).

Adoptionscentrum Skåne: 8 000 kronor (sökte 8 000). En förening för dem som vill adoptera, som är adopterade eller är en adoptivfamilj. De har bland annat olika träffar.

Relaterade artiklar