Laddar

Lantbrukare brister i djurhållning – nu krävs bättring

Vid kontroll på en gård i Kristianstad kommun uppmärksammades flera brister. Nu vill Länsstyrelsen att lantbrukaren bättrar sig.

delningar

I april 2015 genomförde Länsstyrelsen en kontroll på en gård i Kristianstads kommun. Vid kontrollen uppmärksammades flera brister i djurhållningen. Bland annat var djuren smutsiga och placerade i trånga utrymmen.

Drygt två år senare, i mars 2017, gjordes en ny kontroll på gården. Då konstaterades att det fortfarande fanns en del brister. Bland annat var fortfarande flera djur smutsiga och smala och det var eftersatt renhållning på gården. Det uppmärksammades även att det saknades tillräckligt med sjuk- och kalvningsboxar.

Länsstyrelsens bedömning är att de ser positivt på att personen har vidtagit vissa åtgärder men att det fortfarande finns saker att förbättra. Detta för att säkerställa att en god djurskötsel och djuromsorg uppnås.

Relaterade artiklar