Laddar

Länsstyrelsen stoppar byggplaner – området riskerar att översvämmas

Länsstyrelsen stoppar en detaljplan i Åhus. Anledningen är att hus som byggs i området kan svämmas över.

delningar

Kristianstads kommun har tidigare tagit beslut om en detaljplan för Äspet i Åhus. De ville tillåta att två hus skulle byggas i närheten av vattnet, men det är nu något som länsstyrelsen Skåne sätter stopp för. Beslutet om detaljplanen kommer att upphävas.

Det aktuella området där de två husen skulle byggas ligger i ett område med tallskog, mellan 100-200 meter från havet i Äspet vid södra Åhus. Tomten ligger enligt länsstyrelsen ganska lågt, endast ett par meter ovanför vattenytan. Där vill de inte tillåta att någon ska få bygga, men tanke på att vattennivån väntas stiga de kommande 100 åren.

– En plan för två hus kan framstå som obetydlig, också med tanke på all annan hotad befintlig bebyggelse inom Äspet. Vi har i vårt ställningstagande valt att betrakta planen ur ett större perspektiv. Länsstyrelsen ser en stor fara med att i dagens planer bygga in framtida risker för översvämning och erosion, säger länsöverdirektör Ola Melin i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen konstaterar att Äspet redan i dagens klimat är en av Skånes mest erosionsutsatta stränder. Därför finns det stora risker även i framtiden för det aktuella området.

– Med våra nya kunskaper om vilken effekt ett förändrat klimat har när det gäller erosion och höjda havsnivåer har beslutet inte varit svårt att fatta. Det saknas idag förslag på hur området ska kunna skyddas, och planområdet ligger inom ett högriskområde för översvämning från havet, säger Ola Melin.

Relaterade artiklar

Ny handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Det är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren som har gått ihop för att öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.