Laddar

Kristianstadsforskare ska hjälpa missbildade barn

Forkaren Martin Persson från Högskolan Kristianstad har tagit intiativ till ett projekt som ska hjälpa missbildade barn.

delningar

Det beräknas finnas cirka en miljon personer i Europa som har läpp-, käk eller gomspalt. Det innebär att det bland annat blir svårt att mata barnet med flaska och att det blir svårare att utveckla talet. Mänga utsätts också för diskriminering. För att hjälpa de personer som drabbats har man dragit igång ett internationellt projekt inom EU-programmet COST.

Det leds av Martin Persson på Högskolan Kristianstad, som under 20 års tid har forskat om läpp-, käk-, och gomspalt. Nu ska han sprida informationen runt i Europa för att kunna öka kunskapen och på så sätt bidra till att hjälpa de barn som har blivit utsatta för en missbildning.

– Okunskapen kring läpp-, käk-, och gomspalt är stor, och många barn med avvikande utseende eller annorlunda tal riskerar att drabbas av diskriminering. Samtidigt tror vissa att det räcker med en operation, så är allt fixat. Så är det inte!

– Behandlingen sträcker sig över lång tid och senare års forskning har visat att denna missbildning kan få konsekvenser även senare i livet som kan påverka hälsa, utbildningsnivå och möjligheter till arbete, säger Martin Persson, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, i ett pressmeddelande.

Projektet med att sprida kunskapen ska pågå under de kommande fyra åren. Det är totalt nitton länder inblandade. På lång sikt ska det leda till att barn med   läpp-, käk-, och gomspalt får bättre behandling.

– Här i Sverige kan vi erbjuda bra behandling, men i Bulgarien får 27 procent av föräldrarna rådet att deras barn bör hamna på barnhem på grund av deras missbildning, säger Martin Persson.

Relaterade artiklar