Laddar

Kristianstads kommun lånar en halv miljard kronor

En bank har nyligen gett löfte om att låna en halv miljard till Kristianstad. Hit ska pengarna gå.

delningar

Nordiska Investeringsbanken (NIB) med huvudkontor i Helsingfors och Kristianstads kommun har nyligen tecknat ett avtal om ett stort låneprogram. Det innebär att kommunen kan låna totalt en halv miljard kronor för framtida investeringar. Det framgår av ett pressmeddelande från banken. Summan kan verka gigantisk, men motsvarar inte mer än cirka 6 000 kronor per invånare.

Pengarna kommer att gå till att bygga ut det centrala reningsverket, att bygga ut nätverket för avlopp samt att uppgradera vattenverk i Önnestad, Vånga och Kristianstad. Dessutom ska två nya verk byggas i Tollarp och Gärds Köpinge.

– För att folk ska kunna bo och verka i Kristianstad krävs det att man gör en om- och utbyggnad av Centrala reningsverket. Om mängden avlopp ökar kraftigt så hänger de den kemiska och biologiska regeringen annars inte med. Det handlar om att ha en bra infrastruktur i Kristianstad, säger Henrik Wester, kommunikatör på C4 Teknik.

Det centrala reningsverket i Kristianstad byggdes år 1956 och har år 1976 genomgått en grundlig renovering. Det finns dock ett stort behov att bygga ut, särskilt eftersom att många verksamheter använder samma avlopp. När kapaciteten ökat ska reningsverket kunna ta emot avlopp från 260 000 personer.

Under sommaren blev det klart att NCC är det företag som ska bygga om reningsverket. När det är klart ska fler fastigheter och verksamheter kunna ansluta sig. Under vintern år 2018 planerar bygget att starta och ska sättas i drift ett år senare. Just nu pågår en förstudie om renoveringen.

– Investeringarna i Kristianstads kommunala avloppsvatten och vattentjänster kommer att öka tillgången till offentlig service och ha en positiv inverkan på produktiviteten”, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Nordiska Investeringsbanken startade sin verksamhet år 1976. Den ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Verksamheten går ut på att finansiera projekt som gynnar konkurrensen och som är bra för miljön.

Relaterade artiklar