Laddar

Kristianstad drabbat av högerextremister

Förra året tog Kristianstad kommun fram en plan för hur de ska arbeta mot våldsbejakande extremism. Problemet är främst grupperingar och individer som anges vara högerextremister.

delningar

I veckan har den nationella samordnare mot extremism publicerat en ny rapport som visar att allt fler kommuner arbetar mot våldsbejakande extrema grupper i samhället. I Kristianstad antog politikerna en sådan plan under förra året. Sedan dess har antalet kommuner som upptäckt våldsamma grupperingar eller individer ökat från 25 procent till 81 procent. Orsaken antas vara en större kunskap.

Hälften av de tillfrågade kommunerna har uppgett att högerextremister är de mest framträdande grupperna. Så är det även i Kristianstad enligt det lokala Brottsförebyggande Rådet. Något ökning har inte skett, men det rapporteras om hur grupper propagerar med affischering, klotter och demonstrationer.

– Vi arbetar förebyggande med de frågorna. Extremismen går lite i vågor, där vi bland annat har sett aktiviteter från högerrörelsen. Vi vet att det har kommit en del samtal till polisen om att det finns en oro, men det är inget som oroar oss. Ungdomar söker sig till de grupperingarna av olika anledningar, säger Maria Asklund, tidigare samordnare mot våldsbejakande extremism i Kristianstad.

Nordiska Motståndsrörelsen är en av de organisationer som finns i Kristianstad och som Säpo tidigare pekat ut som en nazistisk högerextrem grupp. På sin hemsida har de beskrivit hur de klistrat upp lappar i centrum, delat ut flygblad och genomfört protester. Grupper och individer som tillhör religiösa- , vänster- och högerextremister arbetar Säkerhetspolisen ständigt med att kartlägga.

Nyligen publicerade de en rapport där det framgår att det i Sverige finns 3 000 extremister i Sverige som kan vara ett hot. Av dem är 2 000 våldsbejakande islamistiska extremister, resterande är autonoma eller från vit makt-miljön.

– Säkerhetspolisen följer kontinuerligt alla tre extremistmiljöerna och bedömer löpande vilket hot de utgör i termer av avsikt och förmåga. I dagsläget bedömer vi att den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör det största hotet, men det betyder inte att vi tappat bort övriga miljöer, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.

Relaterade artiklar