Laddar

Kommunens krisplan efter ökade hotbilden

Antalet fall av hot och skadegörelse har accelererat. Nu tar kommunen krafttag. Så här ska problemen stoppas.

delningar

Antalet hot och fall av skadegörelse har accelererat på skolor i Kristianstads tätort och i Åhus detta året. Det framgår av en tjänsteskrivelse som nyligen har tagits upp i barn- och utbildningsnämnden. Det gör nu att de höjer sin beredskap.

Det uppges att rutor har krossats, att det skräpas ner och att det förekommer droghandel i närheten av skolorna. Vissa platser ska ha blivit tillhåll för ungdomsgäng. Även personalen har blivit utsatt för olika typer av hot. ”Klimatet i samhället har hårdnat även i Kristianstad och olika storstadsproblem har nu även kommit hit”, står det i dokumentet.

– Problemen varierar från skola till skola. Just nu har det varit problem i bland annat Åhus. Då är det bra att ha en sådan här plan där vi kan arbeta förebyggande, säger Ulrika Tollgren (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

För att sätta stopp för problemen har kommunen tagit fram en plan bestående av tio punkter. Den är tänkt att användas för att lösa lokala problem vid skolorna, ifall de exempelvis utsätts för en större mängd skadegörelse. Det har bland annat diskuterats att sätta staket runt Fröknegårdsskolan.

De flesta av åtgärderna kan sättas in direkt efter ett beslut från tjänstemännen. För att genomföra den sista punkten krävs det dock ett beslut från politikerna. Den åtgärden innebär att man sätter upp staket runt skolorna som ska hindra obehöriga att komma in på området.

–  Planen omfattas av tio steg som man kan följa i tur och ordning. Det sista vi vill är att sätta staket runt någon skola. Det finns mycket man kan göra innan dess. Den här planen ger räddningstjänsten och C4 teknik mer muskler att direkt sätta in åtgärder, säger Ulrika Tollgren.

 

Här är listan på hur skolorna ska agera när det uppstår problem:

1.) Ett säkerhetsteam ska sättas samman med skolchefer, räddningstjänst och personal från C4 teknik. Det står att man ska agera snabbt.

2.) Ifall det uppstår någon situation ska politikerna och tjänstemännen inom barn och utbildning informeras.

3.) Händelserna ska anmälas till kommunen.

4.) Polisen ska informeras. Då kan de vara mer synliga vid den aktuella skolan. Intrång, skadegörelse och andra brott ska anmälas till polisen.

5.) Väktare kan sättas in vid behov, som gör rondering vid skolan/förskolan. Det ska vara en av de första åtgärderna som bör sättas in när det uppstår problem.

6.) Siktröjning: Skolområdet ska röjas så att det inte går att gömma sig någonstans. Det ska öka tryggheten för elever och personal.

7.) Belysning: Fler lampor kan sättas in i förebyggande syfte för att öka tryggheten för personalen.

8.) Skyltar: Kan sättas upp där man exempelvis informerar om att tillträde är förbjudet. Det ska även underlätta för väktaren att avvisa obehöriga.

9.) Kameraövervakning: Beskrivs som en önskad och effektiv åtgärd.

10.) Staket: Den lösningen har redan satts in runt kommunala verksamheter i Vilan, där problemen med ungdomsgäng uppges ha minskat. Det är dock en sista åtgärd ifall ingenting annat fungerar. Så här står det: ”Grundinställningen är att staketlösningar bör undvikas då balansgången mellan öppen tillgänglig skolmiljö och problemsäkrare miljö blir svår.”

Relaterade artiklar