Laddar

Kommunen skapade 150 extratjänster – får nu miljoner av staten

Totalt 151 personer hade en extratjänst i Kristianstad i slutet av året. Det var långt över kravet. Nu får de miljoner av staten som belöning.

delningar

Regeringen har tidigare beslutat att satsa närmare en halv miljard kronor på Extratjänster. Det vill säga en sysselsättning som oftast skapas inom kommunala verksamheter, där långtidsarbetslösa och nyanlända kan anställas.

För att Kristianstad skulle få några pengar från staten var de tvungna att skapa 50 sådana platser, men den siffran slog de med råge. I slutet av år 2017 hade totalt 151 personer en extratjänst här. En halvårsrapport för verksamheten för nyligen presenterats för politikerna i arbete- och välfärdsnämnden.

– Deltagarna har ingått i vanliga arbetslag, med handledare, på vanliga arbetsplatser. Skolan och C4 Teknik förtjänar en eloge, för deras flexibilitet har betytt mycket, säger Radovan Javurek, ordförande i nämnden, till Kristianstadsbladet.

I sammanställningen till nämnden redovisas en sammanfattning av både kostnaderna och intäkterna. Det står nu klart att Kristianstads kommun kommer få 4,2 miljoner kronor i bidrag från staten till extratjänsterna. Kostnaderna för 156 extratjänster beräknas till cirka sex miljoner kronor.

Resultatet är ännu för litet för att dra några slutsatser av. Det kan dock konstateras att av 17 personer, så har 13 gått vidare till att bli arbetssökande medan 4 har gått till arbete eller studier. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i gruppen har minskat betydligt.

Relaterade artiklar