Laddar

Kommunen JO-anmäls – sekretessrum kunde avlyssnas

Samtal från en sekretessrum kunde höras ut i korridoren. Nu JO-anmäls Kristianstads kommun för händelsen.

delningar

I slutet av sommaren förra året inledde socialtjänsten på Kristianstads kommun en utredning angående barnen hos ett par boende i staden. Det slutar med att barnen omhändertas, ett beslut som förvaltningsrätten senare upphävde.

Beskedet om att barnen skulle tas omhand fick föräldrarna i ett samtalsrum tillsammans med tjänstemän från kommunen. Problemet var att samtalet hördes ut i korridoren, fastän att det gällde ett sekretessbelagt ärende. Det fanns därför en risk att andra personer i byggnaden skulle kunna höra om vad som diskuterades.

Händelsen har anmälts till justitieombudsmannen (JO) där arbete- och välfärdsförvaltningen nu har yttrat sig. De har gjort en kontroll av samtalsrummet och kommer fram till det var för dåligt isolerat. Nu ska det åtgärdas och under tiden har man bestämt sig för att inte använda lokalen som ett sekretessrum.

Även själva händelsen med hur kommunen hanterat omhändertagandet av barnen, har kritiserats i JO-anmälan. Där konstaterar man att kommunen kan har brutit mot reglerna enligt LVU, på grund av ett missförstånd

Relaterade artiklar