Laddar

KLART: Politikerna har godkänt planen för jättebygget

Nu är det klart. Politikerna i kommunfullmäktige har godkänt planen för Tempotorget.

delningar

I dag tog politikerna i Kristianstad beslutet att godkänna detaljplanen för fastigheterna som bär namnet Bajonetten. Det handlar om ett område intill Kanalgatan nära centrum där de finns stora planer på att bygga hundratals lägenheter, en förskola och lokaler för handel.

– Strategin att förtäta är något som man jobbar inom många städer och det är särskilt angeläget i Kristianstad. Här har vi vi tillsammans med en växande befolkning både våtmarker, översvämningshot och värdefulla jordbruksmarker runt staden. I det aktuella området finns redan framdagen infrastruktur, säger Sonny Modig (L), ordförande i byggnadsnämnden.

I kommunfullmäktige blev det främst en debatt om materialval för de kommande byggnaderna. Miljöpartiet vill ha ett hållbarhetstänk och vill att det ska byggas mer i trä. De fick dock inget gehör för det just nu. Politikerna tog också upp frågan om protester som tidigare varit mot planen.

– Det har varit en oro för omkringliggande fastigheter, men det är inget som man reglerar i en detaljplan. Det är ett ansvar för byggherren hur eventuella sättningar kommer att bli. Vi försöker tillgodose allas åsikter oavsett om man är sakägare eller inte, säger Christina Borglund (KD), vice ordförande i byggnadsnämnden.

 

Här är detaljplanen i korthet:

Området som omfattas av planen är cirka 20 000 kvadratmeter stort och ligger intill Kanalgatan i Kristianstad. Det vill säga vid Tempotorget där bland annat matbutiken Willys finns.

I området bedömer man att det kan byggas minst 164 nya lägenheter. Backahill AB som äger marken vill bygga mellan 150-200 nya lägenheter i punkthus och lamellhus. Parkeringarna ska lösas genom underjordiska garage. De högsta byggnaderna får vara 30 meter höga.

En sex våningar hög byggnad vid Tempotorget ska användas till bostäder, kontor och vuxenutbildning.

En byggnad bakom Willys (gamla Andys lekland) ska bli till en förskola. Idén är att den ska få totalt åtta olika avdelningar, beroende på hur stor utemiljö som krävs.

Uppdraget att ta fram planen gavs till byggnadsnämnden redan år 2012. Nu sex år senare har den gått igenom flera godkännanden och blir slutligen antagen i april månad. Det vill säga ifall ingen överklagar.

Enligt planen ska ägarna av marken ha fem år på sig att börja bygga, efter det att planen vinner laga kraft. Det kan därmed ske innan år 2023.

Relaterade artiklar