Laddar

Högsta domstolen har tagit beslut i spädbarnsfallet

Pappans fängelsedom överklagades till Högsta Domstolen. Nu har de tagit ett beslut.

delningar

Det har nu gått över fem veckor sedan domen föll i Hovrätten i det uppmärksammade spädbarnsfallet i Kristianstad. Mamman friades från alla misstankar, medan pappan dömdes till fyra års fängelse för misshandel.

Enligt åtalet ska han ha utfört grovt våld på sitt egna spädbarn från några dagar efter födseln till att hon blev cirka fem veckor gammal. Det slutade med att barnet dog. Flickan hade då spår av 20 frakturer på revbenen. I bevisningen finns det också fotografier som enligt rättsläkarna och åklagaren uppges vara blåmärken på kroppen.

Försvarsadvokaten Niclas Larsson har överklagat hovrättsdomen till Högsta Domstolen. Det gjordes den 12 mars. Nu har de tagit ett beslut. De ger inte något prövningstillstånd. Det innebär att fängelsedomen från Hovrätten står fast och att den kan verkställas. Det vill säga att pappan ska avtjäna fyra år i fängelse.

Pappan sitter sedan tidigare häktad. Han har under flera veckors tid genomgått en rättspsykiatrisk utredning som visar att han inte var allvarligt psykiskt sjuk då misshandeln pågick. Därmed kan han avtjäna straffet i fängelse.

I överklagandet har advokaten hävdat, liksom i rättegången, att spädbarnet kan ha lidit av någon typ av sjukdom. Den bevisningen har han velat få prövad i en högre instans. Här kan du läsa om hans motivering till Högsta Domstolen.

Högsta domstolen får in cirka 5 000 överklaganden per år. Endast drygt 100 av dem får prövningstillstånd. Beslutet om prövningstillstånd kan inte överklagas.

Så här skriver Högsta Domstolen i sin motivering:

”För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.”

Relaterade artiklar