Laddar

Internationell skola kan bli verklighet i Kristianstad

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ansöka om tvåspråkig undervisning på en skola i Kristianstad.

delningar

I våras gjordes en utredning gällande att Norretullskolan ska ha tvåspråkig undervisning, där delar av undervisningen sker på engelska medan resterande sker på svenska. Efter att utredningen gjorts har Barn- och utbildningsförvaltningen nu föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ska skicka in en ansökan till Skolverket, om att införa högstadieklasser med tvåspråkig undervisning.

Anledningen till att Skolområde Östra undersökt möjligheten att införa tvåspråkig undervisning är för att öka Norretullskolans attraktionsvärde. Då många vårdnadshavare och elever i dag aktivt söker sig bort från skolan menar man att en tvåspråkig undervisning skulle kunna vända denna trend.

I förslaget lyfter man även fram att den tvåspråkiga undervisningen skulle ske i samarbete med IB-programmet på Söderportsgymnasiet, där merparten av all undervisning sker på engelska.

Den engelska undervisningen kommer omfatta maximalt 50 procent av hela undervisningen. Vid ett införande av tvåspråkig undervisning kommer det omfatta en klass per årskurs, från sjuan till nian.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 29 augusti, och kommer då fatta beslut om man skickar in en ansökan till Skolverket eller ej.