Laddar

Hundratusentals kronor till Kulturkvarteret

Tilldelas stort bidrag för tvåårigt projekt.

delningar

Region Skåne har utdelat Ung Kraft-bidrag till tre aktörer. En av mottagarna är Musik i Syd och Kulturkvarteret, som tilldelas ett bidrag på 400 000 kronor. Genom bidraget vill Region Skåne att unga ska bli mer delaktiga och få större inflytande över utvecklingen kring kulturen för unga vuxna.

– Vår vision är att unga krafters delaktighet och påverkan ska vara en självklar del av Kulturkvarterets utbud. Målet är att unga och unga vuxna ska få uppleva det som de själva önskar, och samtidigt vara en del av processen i allt från idé och planering till genomförande, säger Helen Ortman, Kulturkvarterets verksamhetschef, i ett pressmeddelande.

Bidraget kommer utmynna i ett tvåårigt projekt och gå till en projektanställning under 2018-2019, där tanken är att en ung krafts arbete ska bli en integrerad del av Kulturkvarteret och Musik i Syd i fortsättningen.

Relaterade artiklar